Mgr. Dana Pokorná - dříve O.K. Service

víc než jen ubytování...


Rodinná dovolená v Dobřečově - v chalupě "Za pasekou"
s tradicí od roku 1990...


Ubytovací řád a bezpečnostní pokyny


1. Slovo úvodem


Vážení hosté, předem se omlouváme za poněkud přísnější tón, avšak pamatujte prosím, že tak činíme jednak v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti a jednak proto, že Vám na jistou dobu svěřujeme do užívání majetek velmi vysoké hodnoty, jehož vybudování stálo značné úsilí. Pevně věříme, že jsme sestavili ubytovací řád, který je vyvážený a který Vám, našim hostům, zpříjemní pobyt a předejde případným nejasnostem a především úrazům. V případě dotazů jsme Vám samozřejmě kdykoli ochotně k dispozici.

2. Ubytovací řád

Tento Ubytovací řád upravuje podmínky pronájmu objektu
dle §9 zák.586/1992 Sb. ze strany soukromé osoby Mgr. Dana Pokorná – O. K. Service (dále jen „ubytovatel“) vůči osobám ubytovaným v objektu v Dobřečově (dále jen „hosté“ nebo „host“)

 
2.1 Váš příjezd

I.

Hosté nastoupují pobyt ve 14:00, pokud není dohodnuto jinak. Nemůžete-li dohodnutou hodinu nástupu z jakéhokoli důvodu dodržet, informujte nás prosím předem. Při dopravních komplikacích prosíme o SMS s délnou zdržení. Obvyklá tolerance neoznámeného pozdního příjezdu činí 2 (dvě) hodiny. Za každou započatou hodinu čekání na Váš příjezd bez předchozího včasného oznámení jsme oprávněni účtovat poplatek ve výši 200,- (dvě stě) Kč. Aktuální výluky či jiná omezení na trase zveřejňujeme na facebooku: www.facebook.com/okservice.dobrecov

Na místo ubytování smíte přijet i dříve než v dohodnutou hodinu, avšak v takovém případě prosím respektujte čas, který potřebujeme k přípravě kvalitního a čistého ubytování, a vyčkejte na dokončení všech příprav.


II.

Při nástupu je nutný Váš souhlas s tímto ubytovacím řádem a poskytnutí osobních údajů, které musíme zapsat do knihy ubytovaných hostů. Manipulace s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v účinném znění.


Bez splnění této podmínky nemůžete být ubytováni a ztrácíte nárok na navrácení částky, kterou jste uhradili.

III.

Při příjezdu skládáte vratnou kauci ve výši 500Kč/osobu, minimálně 2 000,- (dva tisíce) Kč na úhradu případných věcných škod.  Nezpůsobíte-li žádné věcné škody a nebude jiný zde uvedený důvod ke snížení kauce (např. neprovedený běžný úklid, viz níže), bude Vám kauce v den Vašeho odjezdu navrácena v plné výši. Způsobíte-li věcné škody, bude výše takových věcných škod ze složené kauce odečtena, případné škody vyšší hodnoty bychom řešili individuálně. Při Vašem odjezdu si vyhrazujeme právo individuálně rozhodnout o vrácení kauce až ve 13:00 dne Vašeho odjezdu, příp. (pokud nebudete chtít čekat) poukázání na Váš účet. Při p
řevzetí chalupy do užívání na Vaše přání uděláme k čemukoli foto či jiný záznam dle Vašeho přání, abyste měli jistotu, že při odjezdu nebudeme požadovat úhradu něčeho, co jste nezpůsobili.

 
2.2 Váš pobyt

I.

Veškeré případné věcné škody je třeba neprodleně ohlásit. Určitě Vám nebudeme účtovat jednu rozbitou skleničku, avšak podaří-li se Vám rozbít pět sklenic a čtyři talíře, budeme nepochybně požadovat přiměřenou náhradu. Věci poškozené jen částečně, neopravitelné bezvadně do nástupu dalších hostů, musíme vyměnit za nové; hradíte pak cenu nového kusu a poškozený si můžete odvést.

Zdůrazňujeme, že veškeré věcné škody je třeba ohlásit ihned, abychom mohli poškozené či rozbité věci včas zajistit a poskytnout tak hostům, kteří přijedou po Vás, stejně kvalitní ubytování jako Vám. Pokud tak neučiníte a nebude možné pro další hosty zjednat nápravu, jsme oprávněni účtovat Vám navíc 500Kč jako kompenzaci dalším hostům.

II.

Veškeré zařízení a vybavení objektu používejte tak, jak jsme Vám vysvětlili při Vašem příjezdu. Dodržujte pokyny a upozornění, zejména ta bezpečnostní.
Věškeré vybavení a venkovní oplocené prostory + celá neoplocená louka je určena výhradně Vám, hostům. Po dobu Vašeho pobytu nemá nikdo oprávnění tyto prostory užívat.
Vyjímky z užívání jsou uvedeny v tomto řádu (např. zákaz manipulace se zahradní technikou a pod).

Vyhrazujeme si pouze možnost přístupu do sklepa a parkování v nejzažším a z chalupy neviditelném zákoutí louky tak, aby Vás to neomezilo v užívání louky.
Nenechávejte bez dozoru, ani v zamčeném sklepě, osobní věci nebo věci větší hodnoty.

Parkujte nejlépe na louce (kde je libo), jen nechávejte volný průjezd na louku. Neparkujte na cestě mezi loukou a chalupou, jde o obecní cestu k dalším chalupám.III.


PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ!

Uvnitř všech budov platí přísný zákaz kouření. Venku neházejte špačky po zemi, používejte k tomu určené popeníky!

Kromě bezpečnostního rizika pamatujte i na skutečnost, že po Vás přijedou další hosté, kteří mohou být nekuřáci a které mohou zbytky zápachu cigaretového kouře obtěžovat. Jste-li kuřáci, jistě sami dobře víte, že cigaretový kouř nelze vyvětrat během jednoho dopoledne.

Prosíme Vás proto o zvýšenou ohleduplnost k hostům, kteří přijedou po Vás.

IV.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ jakékoli manipulace se zahradní technikou a zařízením ve sklepě (kotel, bojler a pod).

V případě jakéhokoli problému nás neprodleně kontaktujte, nepokoušejte se o jakékoli opravy !!!
Jediná vyjímka je jističový vypínač vodního čerpadla a bazénový jistič (tzv. "fíčko"), na které Vás upozorníme při převzetí chalupy.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ jakékoli manipulace s prvky výpočetní techniky

Zajišťují pokrytí WiFi signálem celého objektu a okolí a jsou nemalé hodnoty. Při jejich poškození požadujeme plnou náhradu! Manipulací s nimi si též můžete znepřístupnit internet na zbytek Vašeho pobytu.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ také platí pro sdělování přístupového klíče neubytovaným osobám a zneužití internetu (prolamování hesel, skenování sítě, vedení zahlcujících síťových útoků, rozesílání spamu, atp.).

V.

Máte-li s sebou domácí zvíře, zejména psa nebo kočku, nedovolte prosím, aby znečišťovalo bezprostřední okolí objektu. Případné exkrementy prosím zabalte do plastového sáčku a zlikvidujte v obecních odpadkových koších, které jsou k tomuto účelu určené.

Upozorňujeme, že domácí zvíře nesmí obtěžovat své okolí. Mějte je prosím proto neustále pod kontrolou.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUPÁNÍ ZVÍŘAT V BAZÉNU !

Případné opakované porušení tohoto ustanovení nebo dokonce napadení cizí osoby zvířetem je důvodem k předčasnému a okamžitému ukončení pobytu hosta bez nároku navrácení částky za nevyužité dny pobytu.


VI.

Venkovní zařízení a vybavení objektu prosím používejte s ohledem na jejich určení. Veškeré houpačky, skluzavky, prolézačky a podobná zařízení jsou určena dětem do tělesné hmotnosti 20 kg, trampolína do hmotnosti 80 kg, mini-skluzavka je pro děti do 3 let věku. Před použitím veškerého vybavení prosím zkontrolujte pohledem jeho technický stav. Zjistíte-li viditelná poškození (praskliny, trhliny apod.), zařízení nepoužívejte. Je možné, že drobné poškození uniklo při pravidelné kontrole naší pozornosti. V takovém případě se Vám velmi omlouváme a veškeré nedostatky odstraníme v nejkratší možné době. Dětské hřiště je certifikováno Technickým a zkušebním ústavem Praha dle EN71 jako soukromé (neveřejné) dětské zahradní hřiště. Při veškerých venkovních aktivitách dodržujte pokyny a upozornění uvedené v bodu v bodu 3.3.


VII.

Za deště uklízejte nejen zapůjčené elektrické spotřebiče (např. přenosný CD přehrávač), ale i deštník, dřevěné hry. Venkovní nábytek sklopte (opřete) tak, aby po něm déšť stékal a stojící voda zbytečně neničila dřevěné součásti.

Před odjezdem na výlet zavřete důkladně všechna okna a zamykejte dveře, a to i od sklepa. Činíte tak i ve svém vlastním zájmu. Pamatujte, že v průběhu Vašeho výletu se může spustit déšť; proto Vás prosíme, abyste před odjezdem na výlet zajistili venkovní zařízení dle předchozího odstavce.

Pracovník sekající trávu má klíče od sklepa (a jen od sklepa), nenechávejte bez dozoru, ani v zamčeném sklepě, osobní věci nebo věci větší hodnoty.


VIII.

Je-li nutné v průběhu Vašeho pobytu topit, můžete tak učinit výhradně pomocí elektrického topení. Elektrické topení je zapnuto na tzv. "noční proud", takže čtyřikrát denně je na hodinu vypínáno ústředním impulzem z rozvodny. Ostatní elektrické spotřebiče i v této době fungují normálně.


IX.

Jestliže jsme Vám poskytli k dispozici povlečení, prosíme Vás o opatrné zacházení. Často se stává, že povlečení bývá znečištěno nejrůznějšími barvami a skvrnami tak, že jeho vyprání již není možné.


Upozorňujeme, že v takovém případě je třeba povlečení uhradit v plné výši.


X.

Technická údržba objektu není vyžadována žádná, a to ani bazénu, ani tepelného čerpadla.

Uživatelská údržba je minimální a to pouze bazénu:
- Vložení chlorové tablety při 14-ti denním pobytu
- dopuštění vody, když hladina poklesne pod 2/3 odtokového okénka ("vyšploucháním" vody ven)
- pokud čerpadlo jede cca 30min, může vyskočit jeho vypínač. Stačí přepnout tam a zpět.


Chlorové tablety jsou týdenní, nedávejte novou, pokud předchozí není z podstatné části rozpuštěná. Vodu dopouštějte hadicí (připravená u rohu chalupy), kohoutek je v zadní části sklepa, vlevo od bojleru. Vypínač čerpadla zelený s černou páčkou a je také v zadní části sklepa, vpravo od bojleru.


Domovní odpad můžete likvidovat v kontejneru, který je k dispozici u silnice.


XI.


Veškeré návštěvy (příbuzní, přátelé apod.) objektu a přilehlých pozemků jsou  bez předchozí dohody s ubytovatelem přísně zakázány!
Vstup do objektu a na pozemky, které k němu náleží, je dovolen výlučně osobám zapsaným v domovní knize.
Jednání v rozporu s tímto ustanovením považujeme za obzvláště hrubé porušení Ubytovacího řádu a
bude účtována částka 1.000,- Kč za každý den a každou jednu osobu nezapsanou v den příjezdu do domovní knihy!

V obvyklých situacích Vám určitě neodepřeme dvouhodinovou návštěvu Vašich přátel a známých, kteří se zastaví na kávu, ale například opakovaná čtyřhodinová návštěva je vyloučena.


XII.

Lékařská služba první pomoci Bruntál (jak pro dospělé, tak i pro děti a dorost) funguje v prostorách Územního střediska záchranné služby MSK, p.o. na Zeyerově ulici 13 v Bruntále, vedle supermarketu LIDL, v pracovních dnech od 17.00 - 22.00, o sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 do 22.00. Telefon: 554 716 444, 554 715 428.

V aktutních případech volejte 155. Je to rychlejší než 112, na druhou stranu na 112 můžete volat z telefonu i bez kreditu, dokonce i bez vložené SIM. Na lince 112 jsou operátoři hovoříci více jazyky a na lékařskou pomoc případně teprve přepojují (proto je rychlejší volat na 155).
Hlaste adresu Dobřečov 4, příp. můžete lokalitu upřesnit jako "150m po silnici pod farmou pana Havelky", nebo 1500m pod kostelem. Záchranářský vrtulník je (snad stále) v cca 10min. doletové vzdálenosti.

Stomatologická služba první pomoci: Jméno, telefon a adresu momentálně LSPP službu konajícího zubního lékaře zjistíte na Informačním centru při Záchranné službě Opava tel. č. 553 777 777.  Stomatologové oblastní stomatologické komory slouží pohotovostní službu v okrese Bruntál o sobotách, nedělích a ve svátky ve svých vlastních ordinacích vždy od 8.00 do 12.00 hod.

Dětský lékař v Rýmařově ordinuje v pracovní dny od 7:00 do 10:00, tel: 554 211 960, adresa Pivovarská 11.

Stomatologických lékařů v Rýmařově s ordinačními hodinami v pracovní dny průměrně 7:00-15:00 je pět, tel: čísla
554 211 967-8 (Pivovarská 11), 554 212 684 (Radniční 8), 554 212 848 (8.Května 47), 554 211 969 (Divadelní 12).

Pokud potřebujete odborného lékaře (alergologie, chirurgie, gynekologie,..), doporučujeme buď najít si kontakt na lékaře na níže uvedené webové stránce, nebo navštívit nemocnici v Rýmařově (Hornoměstská 16, při příjezdu do Rýmařova neodbočíte vpravo po hlavní, ale pojedete rovně, nemocnice je po cca 300m vlevo). Tam Vám určitě poradí, na kterého lékaře se obrátit.

Nacházíte se v oblasti se zvýšeným výskytem klíšťat. Do lesa a vysoké trávy se proto vhodně oblékněte:
použijte přiléhavý oděv s dlouhými nohavicemi a rukávy. Doporučuje se též ošetřit pokožku repelentem.

Zjistíte-li, že se na pokožce v okolí klíštěte vytvořila zarudlá skvrna velikosti pětikoruny nebo větší, na nic nečekejte a
ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Je pravděpodobné, že klíště bylo infikováno, a je nezbytné zahájit okamžitou léčbu.


Aktuální informace naleznete na http://www.rymarov.cz/zdravotnictvi


XIII.

Po 22. hodině je třeba se na volných prostranstvích chovat tiše.

Při opakovaném porušení tohoto ustanovení nebo v případě nutnosti zásahu Policie ČR
je ubytovatel oprávněn předčasně a s okamžitou platností ukončit pobyt hosta bez nároku
na navrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu.


Pokud by naopak Vás někdo z okolní chaty po 22.hodině rušil svými projevy, můžete volat Policii ČR Rýmařov, tel: 554 211 333, nebo 974 731 751. Pokud by to nikdo nebral, ač jde o non-stop služebnu, volejte na na běžnou linku 158. To se sice dovoláte do centrály v Šumperku, ale neveřejnými kanály si to s Rýmařovem předají velmi rychle. Dojezd cca 20-30min od nahlášení. Hlaste adresu Dobřečov 4 (pro dohledání lokace či ověření přes katastr mohou chtít jméno - pak uveďte Pokorný), příp. můžete lokalitu upřesnit jako "150m po silnici pod farmou pana Havelky", nebo 1500m pod kostelem.

XIV.

Výčet dalších jednání, která jsou důvodem pro okamžité ukončení pobytu hosta bez nároku na navrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu:

- opakované porušování Ubytovacího řádu
- porušení Ubytovacího řádu obzvláště hrubým způsobem
- hrubé chování hosta vůči svému okolí nebo vůči ubytovateli
- jednorázové, obzvláště hrubé nebo agresivní chování hosta vůči svému okolí nebo vůči ubytovateli
- zdržování se nebo pobyt osob předem neohlášených, bez vysloveného souhlasu, nebo dokonce po výslovném zákazu
- opakované, prokázané porušování nočního klidu
- zamlčení skutečnosti, která by mohla vést ubytovatele k rozhodnutí hosta neubytovat
- opakované obtěžování okolí domácím zvířetem hosta
- napadení okolí domácím zvířetem hosta
- prokázaný pokus o krádež
- prokázané záměrné poškození nebo pokus o záměrné poškození objektu nebo jeho vybavení, zařízení, příslušenství
- nerespektování bezpečnostních pokynů označených slovem „VÝSTRAHA“
- opakované nerespektování bezpečnostních pokynů označených slovem „POZOR“2.3 Před odjezdem

I.

Před odjezdem není potřeba "gruntovat", ale běžný úklid jako v domácnosti se předpokládá !
Běžným úklidem myslíme také vynešení a vymytí odpadkového koše, vyklizení a vytření lednice a úklid hrubých nečistot (např. rozšlapané sušenky, papírky od bonbónů, atp). Pokud nebude běžný úklid proveden, budeme účtovat 500Kč za zvýšený úklid.

II.

Před svým odjezdem vyčkejte na příjezd ubytovatele a dokončení kontroly stavu objektu a jeho zařízení.
Pokud tak neučiníte, propadá složená kauce bez náhrady, přičemž Vás to nezbavuje odpovědnosti uhradit škody v plné výši, k čemuž pořídíme videozáznam.


III.

Před vyklizením objektu důkladně zkontrolujte, zda jste něco nezapomněli, případně neztratili u/v bazénu, na hřišti či louce. Pozor zejména na cenné věci na hřišti či louce - řetízky, prstýnky, hodinky, fotoaparáty, brýle,... V interiéru vše při úklidu najdeme a hned Vás kontakujeme. Ale na hřišti, v trávě, může drobný spadený šperk najít až další host a záleží na něm, co udělá. Kromě toho může být poškozen sekačkou na trávu...

Případné zapomenuté nalezené věci si, po telefonické domluvě termínu, můžete u nás vyzvednout osobně, nebo Vám je zašleme dobírkou za úhradu poštovného a balného (200Kč do do 30kg)


Nalezené věci skladujeme nejdéle 3 měsíce od ukončení Vašeho pobytu.

Neskladujeme a po Vašem odjedu likvidujeme:
- potraviny a doplňky stravy, jednotlové balíčky cigaret, zapalovače, alkohol
- prostředky osobní hygieny (sprchové gely, zubní kartáčky a pasty,...)
- drobnosti, jejichž celková hodnota nepřevyšuje poštovné a balné3. Bezpečnostní upozornění k používání zařízení objektu


Stejně jako v každé domácnosti se i v místě Vašeho ubytování nacházejí předměty a instalace, které mohou za určitých okolností představovat jisté bezpečnostní riziko. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným pokynům a upozorněním, která poukazují na možná rizika související s používáním objektu a jeho zařízení a vybavení.

Vysvětlivky
VÝSTRAHA 
Takto označený text upozorňuje na bezprostřední nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo vzniku věcných škod. Nedodržení takto označených pokynů bude mít za následek úmrtí osob, těžkou újmu na jejich zdraví nebo vznik obzvláště závažných věcných škod.

POZOR
Takto označený text upozorňuje na možné nebezpečí ohrožení zdraví nebo vzniku věcných škod. Nedodržení takto označených pokynů může mít za následek újmu na zdraví nebo vznik věcných škod.

POZNÁMKA 
Takto označený text obsahuje pokyny ke zvýšení bezpečnosti osob při manipulaci s určitými předměty. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek snížení pohodlí při pobytu.3.1 Elektrická zařízení a topení


VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

V objektu se nacházejí elektrická zařízení, spotřebiče a elektrické zásuvky, které nejsou chráněny dětským zámkem! Elektrická zařízení používejte v souladu s obdrženými pokyny, případně v souladu s obecně platnými pravidly bezpečné manipulace. Jestliže si nejste jisti účelem či způsobem použití některého elektrického spotřebiče, obraťte se na nás. Správný způsob použití spotřebiče Vám rádi vysvětlíme a předvedeme.

Nedovolte dětem manipulaci s elektrickými zařízeními a spotřebiči ani tělesný kontakt s elektrickými zásuvkami.

Před použitím elektrického zařízení zkontrolujte jeho technický stav a zejména neporušenost napájecího kabelu. Je-li napájecí kabel porušen nebo vykazuje-li elektrické zařízení známky jiného poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost jeho provozu, zařízení nepoužívejte a neprodleně informujte ubytovatele.
POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ O HORKÉ POVRCHY!

V objektu se nacházejí zařízení a spotřebiče, jejichž povrch může být horký. Jedná se zejména o radiátory topení, krb, rozpékací troubu a plotny elektrického vařiče. Jsou-li tyto spotřebiče v provozu, nedotýkejte se jejich povrchu a neodkládejte na jejich povrch a do bezprostřední blízkosti předměty, které mohou být vysokým teplem snadno poškozeny (zejména plastové předměty), nebo se mohou samy vznítit.

Pozor na tepelnou vodivost kovových předmětů, které se mohou o horký povrch snadno rozehřát na velmi vysokou teplotu a představují pak stejné nebezpečí poranění jako samotný zdroj tepla.
3.2 Používání bazénuPOZOR! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ NÁSLEDKEM PÁDU!

V blízkosti bazénu si počínejte velmi obezřetně. Okraje bazénu i betonového lemu mohou být mokré a kluzké a lze si na nich přivodit vážná poranění, a to včetně komplikovaných zlomenin a úrazů hlavy.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ UTONUTÍ!

Hloubka vody v bazénu činí přibližně 1,2 metru. Tato hloubka bohatě postačuje k utonutí i dospělého člověka, natož dítěte. Dbejte proto, aby zejména děti nepoužívaly bazén bez dozoru, ale v každém případě jim zajistěte vhodné plavecké pomůcky (plovací kruh, rukávy nebo vestu).

Při pobytu v bazénu vždy zajistěte přítomnost další osoby mimo bazén, která může v případě nouze pomoci nebo pomoc alespoň přivolat !
Při pobytu dětí v bazénu zajistěte přítomnost dospělé osoby vždy !  POZOR na náhodný pád dítěte do bazénu bez dozoru !

Zejména osoby se srdečními vadami a vysokým krevním tlakem by se měly za horkého počasí vyvarovat rychlého vstupu do bazénu, který jim může přivodit závažné zdravotní komplikace následkem prudkého zchlazení organismu. Doporučujeme krátký pobyt ve sprše, kterým svůj organismus postupně přivyknete na nižší teplotu vody. Při vstupu do bazénu vždy přihlédněte ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Při pobytu v bazénu je přísně zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a požívat návykové a omamné látky. Do bazénu nevstupujte pod vlivem alkoholických nápojů a návykových a omamných látek.
Platí přísný zákaz koupání zvířat v bazénu !Při pobytu v bazénu nepoužívejte elektrické spotřebiče, a to ani ty, jejichž použití je zdánlivě bezpečné.

POZOR! NEBEZPEČÍ PODRÁŽDĚNÍ PŘI MANIPULACI S CHLOREM!

Dezinfekční tablety obsahují koncentrovaný chlór, který může dráždit pokožku. Při vkládání tablety do sběrače bazénu proto použijte ochranné rukavice, nebo alespoň igelitový sáček! Nesahejte na tablety nechráněnou pokožkou! Po vložení dezinfekční tablety si i navzdory použití ochranné pomůcky opláchněte ruce tekoucí vodou. Vyvarujte se vdechnutí chlórového prachu. Chlórový prach způsobuje podráždění sliznic. Při manipulaci s tabletami je vhodné na chvíli zadržet dech nebo použít respirátor. V případě vdechnutí chlórového prachu vyhledejte čerstvý vzduch. Při následné nevolnosti vyhledejte lékaře.


POZMÁMKA: UDRŽUJTE ČISTOTU!

Před vstupem do bazénu se prosím velmi krátce osprchujte. To platí zejména za slunného počasí, kdy používáte opalovací krémy.
Vodu v bazénu tak uchováte déle čistou pro sebe i pro hosty, kteří přijedou po Vás.

POZOR! VODA V BAZÉNU NENÍ PITNÁ!

Vodu v bazénu nepijte a pokud možno se vyvarujte tzv. „loknutí“. Při spolknutí vody z bazénu vypijte větší množství čisté vody. Vyvolávat zvracení po jednom loku je u jinak zdravých osob přehnané a zbytečné. V případě nevolnosti vyhledejte lékaře.POZOR! NEBEZPEČÍ VZNIKU VÝRAZNÝCH VĚCNÝCH ŠKOD!

V bazénu nepoužívejte ostré ani těžké předměty, které by mohly poškodit stěny plastového korpusu bazénu.
Upozorňujeme, že případné poškození je nezvratné a vždy je třeba vyměnit celý korpus bazénu. Náklady na výměnu korpusu bazénu včetně souvisejících prací (likvidace betonu, nová betonáž, obklady apod.) mohou činit i více než 200 000 Kč!

Například náklady na výměnu naprasklého skimmeru
(po pádu těžkého předmětu) byly 10.000,- Kč !3.3 Používání vnějšího vybavení areálu


VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

Houpačky, skluzavky, trampolíny a ostatní zábavní vybavení jsou určena hlavně dětem věku a hmotnosti přiměřené té které atrakci. Užití je na vlastní nebezpečí. Na děti musí dohlížet dospělá osoba. Vyvarujte se houpání na houpačkách do nadměrné výšky. Trampolína má nosnost 80kg.

Před použitím zahradního vybavení vždy zkontrolujte jeho technický stav. Zjistíte-li viditelné trhliny či praskliny, zařízení nepoužívejte a ihned uvědomte ubytovatele. Případné nedostatky se pokusíme v nejkratší možné době odstranit.

Zábradlí slouží především k estetickým účelům a oplocení k vymezení pozemku. Zábradlí ani oplocení nemá dostatečnou pevnost k sezení, přelézání či jakémukoli jinému namáhání. Hrozí nebezpečí prolomení a v důsledku toho nebezpečí úrazu a materiální škody.


VÝSTRAHA! HORKÝ POVRCH!

Povrch některých atrakcí může být v letních dnech nečekaně horký. Zejména skluzavka, trampolíny a ping-pongový stůl, které jsou tmavých barev. Před užitím opatrně překontrolujte teplotu rukou.


Pískoviště doporučujeme na noc, a při nepouživání, zakrýt k tomu určenou plachtou. Ta chrání píškoviště nejen před vodou, ale zejména před kočkami !

Na konstrukci dětského hřiště si dle své vlastní volby vyměňte houpačku za šplhací žebřík. Nepoužívejte obojí současně
4. Slovo závěrem

Vážení hosté, ještě jednou se omlouváme za množství informací a pokynů, které je třeba dodržovat. Uvedené pokyny však pramení z našich více než třicetiletých zkušeností s ubytováním. Pamatujte prosím, že více než všechny příkazy, zákazy a upozornění platí zdravý rozum.

V případě nejasností nebo dotazů se na nás prosím kdykoli obraťte. Rádi a ochotně Vám poskytneme další či doplňující informace.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.Najdete nás na Facebooku www.facebook.com/okservice.dobrecov

vytvořil Martin Pokorný